Ανακοινώνεται ότι ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Ευστάθιος Γιαννούλης επανεκλέγηκε Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας


Συγκεκριμένα:
Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας υπό την προεδρία του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη, εκπροσώπου του Δήμου της έδρας του Συνδέσμου όπως ο νόμος ορίζει, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου Δ.Σ., Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία (παρόντα ήταν δέκα από τα έντεκα μέλη του Δ.Σ. των πέντε Δήμων μελών του Συνδέσμου ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία.
Την θέση του Προέδρου διεκδικήθηκε μόνο από τον κ. Ευστάθιο Γιαννούλη , ο οποίος και έλαβε εννιά (9) ψήφους υπέρ και μια λευκή και ένας σύμβουλος απουσίαζε.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Χαρακλιάς Δημοτικός Σύμβουλός του Δήμου Αρταίων με δέκα (10) ψήφους υπέρ και μηδέν (0) λευκά.
Τις θέσεις των δύο (2) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι. Καλαντζής Νικόλαος Δήμαρχος Ζηρού και κ. Μίγδος Περικλής Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη που έλαβαν από δέκα (10) ψήφους υπέρ και μηδέν (0) λευκά.
Αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέχθηκε ο κ Ρέμπης Ζήκος Αντιδήμαρχος Ζηρού .
Η λήξη θητεία του Δ.Σ., του Προέδρου και της Ε.Ε. είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή με τη συγχώνευση του Συνδέσμου στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου. Σε περίπτωση παράτασης λειτουργίας του Συνδέσμου η θητεία του Προέδρου λήγει τον Απρίλιο του 2017.
Ο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ αφού ευχαρίστησε όλους τους αντιπροσώπους του Δ.Σ. του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του σε μια εκλογική διαδικασία αξιοπρεπή και μακριά από παρασκηνιακές συμφωνίες και συμφέροντα, υποσχέθηκε να πράξει τα μέγιστα για την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ Βλαχέρνας Άρτας..