Ακύρωση και επαναπροκήρυξη του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ¨Λειτουργία Β΄ κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Ακύρωση και επαναπροκήρυξη του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ¨Λειτουργία Β΄ κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα εδώ .