Στο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Άρτας.

Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας

Στο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Άρτας καθώς επίσης και τρεις Δήμοι από τον Νομό Πρέβεζας: ο δήμος Ανωγείου, ο δήμος Θεσπρωτικού, ο δήμος Φιλιππιάδας και η κοινότητα Κρανιάς.
Σκοπός του είναι η βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Η Περιφέρεια Ηπείρου αρχές του 2005 ανέθεσε στην εταιρεία ΕΠΕΜ ΑΕ την εκπόνηση της μελέτης «Επικαιροποίηση του σχεδιασμού και μελέτη επέκτασης βιωσιμότητας του υπάρχοντος Χ.Υ.Τ.Α. Άρτας».
Το Δ.Σ αποφάσισε την εκτέλεση του έργου με το σύστημα Μελέτη- Κατασκευή, όπως είχαμε συνεννοηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο της ΤΥΔΚ και της Περιφέρειας όσο και του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.  αποφασίζει την μη δημοπράτηση του έργου με το σύστημα Μελέτη- Κατασκευή.

Αρχίζει λοιπόν ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσουμε να προλάβουμε ημερομηνίες.  Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε την ανάθεση της εκπόνησης της οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις Χ.Υ.Τ.Α. 3ης Διοικητικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» με δικά της χρήματα γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα η άλλες πηγές.
  
Στις 12-09-05 υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκπόνηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με συμβατικό χρόνο παράδοσης δύο (2) μηνών.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και την συμπλήρωση του φακέλου( άδεια οικοδομής των κτιρίων, τις αδειοδοτήσεις από Αρχαιολογία, Πολεοδομία, Δ/νση Δασών κλπ) συντάσσεται το τεχνικό δελτίο και υποβάλλεται για την ένταξη στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Ηπείρου με υποέργα «Εξωτερική οδοποιία» και«Μηχανολογικός εξοπλισμός». 
Από την ΤΥΔΚ συντάχθηκαν οι μελέτες της «Εξωτερικής οδοποιίας» και «Μηχανικού εξοπλισμού» και αφού  πάρθηκαν οι ανάλογες εγκρίσεις προχωρήσαμε στην δημοπράτηση των έργων.
Παράλληλα για να αποφύγουμε  λάθη του παρελθόντος για την παρακολούθηση του έργου  ζητήσαμε χρηματοδότηση για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου με την ανάλογη τεχνογνωσία  για την παρακολούθηση του έργου πράγμα που έγινε. 
Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι το έργο με όλες τις δυσκολίες που παρουσίασε σχεδόν έχει φτάσει στο τέλος του.
Έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της λεκάνης ,έχουν τελειώσει όλα τα χωματουργικά και οι εκσκαφές κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας  στραγγισμάτων Τελείωσε η στεγάνωση της λεκάνης, δηλαδή η τοποθέτηση αργιλικού φραγμού, μεμβράνης και υλικού αποστράγγισης. Απομένει η κατασκευή των δεξαμενών του βιολογικού οι οποίες μεταφέρθηκαν μετά το σεισμό σε άλλη θέση πράγμα που προκάλεσε και καθυστέρηση στο έργο.  Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμήθειας Μηχανικού Εξοπλισμού και στο χώρο υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα για την λειτουργία του. Αυτά είναι: Ένας  προωθητής γαιών, ένας Συμπιεστής απορριμμάτων, ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού και ένα  πλυντήριο κάδων. Δημοπρατήθηκε επίσης η εξωτερική οδοποιία, δηλαδή ο δρόμος που μας οδηγεί στο χώρο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου πιστεύω θα μας παραδοθεί.
Τέλος ολοκληρώθηκε εδώ και αρκετό καιρό και η διαδικασία πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου, εγκαταστάθηκε και προσφέρει ήδη  υπηρεσίες. Ακόμη προχωράμε όλες τις ενέργειες για την παροχή ρεύματος  και σύνδεσης ΟΤΕ οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό Επίσης εξασφαλίσαμε τις πιστώσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» για την Μελέτη Κόστους Οφέλους (6000 ευρώ), την οποία και παραλάβαμε. Τις πιστώσεις για τις  προμελέτες ΣΜΑ (24000 ευρώ), τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των ΣΜΑ (24000 ευρώ), τα τοπογραφικά διαγράμματα των ΣΜΑ, (24000 ευρώ) καθώς επίσης και τις πιστώσεις για τις  οριστικός μελέτες των ΣΜΑ. Ακόμη από το Υπουργείο Εσωτερικών μας εγκρίθηκε ποσό 141000 ευρώ την Πρόσληψη  Συμβούλου, για την υποστήριξη της Προσυμβατικής Διαδικασίας για την Σύμπραξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής Νομού Άρτας με τον Ιδιωτικό Τομέα με θέμα: «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 3ηςΔιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου».  ( ΣΔΙΤώστε να περάσουμε σε ολοκληρωμένη διαχείριση με εφαρμογή μεθόδου Μηχανικής Επεξεργασίας και αξιοποίηση των απορριμμάτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί κτλ.) μειώνοντας τα απορρίμματα προς ταφή, ενώ στο πρόγραμμα  μας είναι και η ανάκτηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και η συλλογή χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων.
Παράλληλα φιλοδοξούμε να δώσουμε λύση στο μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα του νομού που την διαχείριση των Ζωικών και των Φυτικών αποβλήτων.
Τέλος, έχουμε εκπονήσει ψηφίστηκε από το  Διοικητικό Συμβούλιο ο Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ.


Ο Πρόεδρος
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας

Γιαννούλης  Ευστάθιος
.